Przeskocz do głównej zawartości

Produkty

Rozpocznij wyszukiwanie
Firma
Produkty
Rozwiązania
Promocje
Klienci
Kariera
Kontakt
  
CISS - Strona główna > Produkty > Dokumenty udostępnione > CISSWU  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
CISS Wnioski Urlopowe

 

Opis rozwiązania

CISS - Wnioski Urlopowe jest systemem umożliwiającym realizację procesu obsługi wniosków urlopowych w firmie. Zapewnia łatwy dostęp do danych urlopowych przez pracowników, usprawnia też proces administracji wnioskami. Oferuje prosty sposób odwzorowania procesów decyzyjnych związanych z obiegiem wniosku. Posiada intuicyjny interfejs służący do generowania raportów dotyczących urlopów. CISS – Wnioski Urlopowe wspiera wszystkie etapy procesu składania i zarządzania wnioskami urlopowymi w firmie. Jest zgodny z wymogami kodeksu pracy oraz w prosty sposób integruje się z dostępnymi na rynku aplikacjami HR.

 

Adresaci aplikacji:

 • Dział HR
 • Pion administracyjny
 • Zarząd girmy
 • Inne działy firmy
 • Pojedynczy pracownik

System jest przeznaczony dla firm o dowolnej wielkości i ilości pracowników

 

Streszczenie procesu

CISS – WNIOSKI URLOPOWE to rozwiązanie umożliwiające łatwe planowanie i zarządzanie wnioskami urlopowymi w ramach organizacji.

Pracownik zgłasza prośbę o urlop poprzez wysłanie wniosku urlopowego, który jest weryfikowany i zatwierdzany przez odpowiednie osoby, zgodnie ze strukturą właściwą dla danej firmy. Schemat procesu obiegu wniosku urlopowego jest w łatwy sposób definiowany za pomocą konfiguratora, korzystającego z danych zawartych w strukturze organizacyjnej firmy.

Dla każdego pracownika przechowywana jest aktualna liczba dni urlopu, przysługująca mu zgodnie z Kodeksem Pracy. Jednocześnie w systemie widnieje informacja o liczbie dni urlopu wykorzystanego.

Weryfikacja wnioskowanych ilości dni urlopu następuje już na etapie zgłaszania wniosku, co uniemożliwia przesyłanie nieprawdziwych danych. Po ostatecznej akceptacji wniosku urlopowego system automatycznie aktualizuje ilość dostępnych dni urlopu przysługujących danemu pracownikowi.

System rozsyła do zainteresowanych osób powiadomienia mailowe, zawierające informację o statusie wniosków na poszczególnych etapach akceptacji. W każdym momencie życia wniosków osoby uprawnione mają do nich dostęp.

System wyświetla dane zbiorcze dotyczące planowanych urlopów dla uprawnionych osób, dzięki czemu możliwe jest wydajne planowanie pracy. Dane urlopowe są przesyłane do kalendarzy pracownika, co pozwala na szybką identyfikację okresów nieobecności.

System CISS – WNIOSKI URLOPOWE ma wbudowaną funkcję wyboru zastępstwa za osobę biorącą urlop.

Dla kadry menadżerskiej przewidziano dostęp do intuicyjnych raportów przedstawiających wykorzystanie urlopów przez pracowników.

 

Proces obiegu wniosku urlopowego w aplikacji

 

Korzyści biznesowe z wdrożenia aplikacji

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu obsługi wniosków przez zwiększenie efektywności pracy osób biorących udział w obiegu wniosków urlopowych
 • Wsparcie na wszystkich etapach procesu składania i zarządzania wnioskami urlopowymi w firmie
 • Usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz organizacji
 • Dostarczanie pracownikowi zawsze aktualnych informacji dotyczących wykorzystanego i dostępnego urlopu
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników z działu kadr
 • Oszczędność materiałów biurowych
 • Dodatkowe wsparcie dla zachowania ciągłości procesu produkcji w firmie, poprzez całościowe planowanie procesu realizacji zadań i organizacji czasu pracy
 • Uzyskanie narzędzia do precyzyjnej kontroli czasu pracy pracowników przez kadrę zarządzającą
 • Możliwość przekrojowego spojrzenia na efektywność pracy dzięki systemowi raportującemu
 • Dopasowanie funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Łatwa integracja aplikacji z systemami posiadanymi przez Klienta

 

Oprogramowanie i wykorzystane usługi

 • Microsoft SharePoint Server 2007 lub WSS 3.0
 • InfoPath 2007
 • Microsoft SQL Server 2005 (możliwość wykorzystania wersji Express lub embedded) lub Microsoft SQL Server 2008
 • Windows Server 2003 lub 2008